مقدمه ای بر صنعت عمران و هنر معماری

این وب سایت با عنوان فناوری/تکنولوژی ساخت و ساز کار می کند. شاید جمله فناوری ساخت و ساز برای شما بازدیدکنندگان گرامی مبهم باشد و ایجاد سردرگمی نماید. این وب نما که به تازگی فعالیت خود را آغاز نموده است در زمینه کلی صنعت عمران و هنر معماری مطالعه، پژوهش، و اطلاع رسانی می نماید.  صنعت عمران و هنر معماری دو حوزه مجزا از یکدیگر نیستند و نخواهند بود بلکه بر عکس مکمل و تمام کننده یکدیگر می باشند. در حوزه عمران ما به پژوهش و معرفی عناصر پایه و کلیدی در ساختمان سازی ، راه سازی، شهرسازی و … که زیر مجموعه صنعت عمران هستند می پردازیم و در عین حال دست به شناخت اساسی فلسفه و اصول هنر معماری و همین طور عناصر و ابزارهای علمی و هنری و بنیادین این هنر اصلی، که شمای کلی صنعت عمران را تشکیل می دهد، می زنیم. لازم به ذکر است که  مطالعه و پژوهش و اطلاع رسانی صنعت عمران و هنر معماری با هم و در کنار هم و همگام با یکدیگر می باشند و ما این اصل مهم را در حقیقت اصل بنیادی این تارنما قرار داده ایم.  فناوری ساخت و ساز یعنی  نوآوری در ساختمان سازی، راه سازی، تونل سازی، پل سازی، شهرسازی، و به همین شکل یعنی خلاقیت در طراحی معماری، دکوراسیون، طراحی داخلی ساختمان، طراحی دکوراسیون داخلی ، طراحی فضاهای شهری، طراحی معماری در راه سازی، تونل سازی، و به طور کلی شهرسازی است.

مقدمه ای بر صنعت عمران و هنر معماری

اين وب سايت با عنوان فناوري/تكنولوژي ساخت و ساز كار مي كند. شايد جمله فناوري ساخت و ساز براي شما بازديدكنندگان گرامي مبهم باشد و ايجاد سردرگمي نمايد. اين وب نما كه به تازگي فعاليت خود را آغاز نموده است در زمينه كلي صنعت عمران و هنر معماري مطالعه، پژوهش، و اطلاع رساني مي نمايد.  صنعت عمران و هنر معماري دو حوزه مجزا از يكديگر نيستند و نخواهند بود بلكه بر عكس مكمل و تمام كننده يكديگر مي باشند. در حوزه عمران ما به پژوهش و معرفي عناصر پايه و كليدي در ساختمان سازي ، راه سازي، شهرسازي و … كه زير مجموعه صنعت عمران هستند مي پردازيم و در عين حال دست به شناخت اساسي فلسفه و اصول هنر معماري و همين طور عناصر و ابزارهاي علمي و هنري و بنيادين اين هنر اصلي، كه شماي كلي صنعت عمران را تشكيل مي دهد، مي زنيم. لازم به ذكر است كه  مطالعه و پژوهش و اطلاع رساني صنعت عمران و هنر معماري با هم و در كنار هم و همگام با يكديگر مي باشند و ما اين اصل مهم را در حقيقت اصل بنيادي اين تارنما قرار داده ايم.  فناوري ساخت و ساز يعني  نوآوري در ساختمان سازي، راه سازي، تونل سازي، پل سازي، شهرسازي، و به همين شكل يعني خلاقيت در طراحي معماري، دكوراسيون، طراحي داخلي ساختمان، طراحي دكوراسيون داخلي ، طراحي فضاهاي شهري، طراحي معماري در راه سازي، تونل سازي، و به طور كلي شهرسازي است.

اسکیس چیست؟ شناخت اسکیس در معماری

برای اسکیس تعاریف متعددی را می توا ن بیا ن کرد : 1 – اسکیس در حقیقت انجماد یک ایده د رحال عبور از ذهن است . 2 – اسکیس طراحی معماری تند , سریع و ساده است . 3 – اسکیس یک ابزار است تا ما بتوانیم ایده ها و افکار درون ذهنمان را در زمینه طراحی معماری منصه ظهور برسانیم . 4 – اسکیس باز گو کننده یک سلسله تفکرات است که به عنوان هنر معماری و طراحی معماری در ذهن معمار یا طراح وجود دارد و از طریق فرآیند طراحی معماری به واقعیت می پیوندد . 5 – اسکیس طراحی معماری دست آزاد است ، دستی فارغ از هرگونه ابزار ،جز قلم برای کشیدن ، دستی توانمند و هماهنگ با ذهن .

ویژگی های یک اسکیس: 1 – یک اسکیس می تواند نحوه فکر کردن طراح را نسبتبه موضوع طراحی معماری بیان کند . 2 – اسکیس به دور از هرگونه دروغ است و ما صادقانه هر آنچه که در ذهن خود می بینیم را به روی کاغذ می آوریم . 3 – اسکیس نوعی بیان هنر معماری و بهتر از آن معمارانه است و از اصالت بالایی در این رشته و سایر رشته های هنر های تجسمی بر خوردار است و ابزار مناسبیبرای خلق و بیان ایده ها می باشد . 4 – ذات اسکیس طراحی معماری تند ، سریع می باشد ، پس گاهی ممکن است که یک اسکیس دارای خطوط زیاد باشد . 5 – اسکیس هاکمک خواهند کرد تا ما بیشتر در مورد ایده های خود فکر کنیم و آن ها را بررسی نماییم و بیشتر به پرورش و رشد آن ها بیاندیشیم . گاهی اوقاتدر برخیاز اسکیس ها و اتود های شخصی و اولیه ممکن است اغراقوجود داشته باشدالبته این مورد در مراحل اولیهکار امری است شخصی وبرگرفته از بینش طراح ،که در مراحل بعدی بر طرف خواهد شد . خلاصه آن که : ما به عنوان یک معمار و یا طراح بایدنوعی تفکر منطقیو قوی نسبت به موضوع طراحی معماری و طراحی داخلی، دکوراسیون ، دکوراسیون داخلی، طراحی دکوراسیون داخلی و… دیگر ساختارها و موضوعات مختلف هنر معماری داشته باشیم و در حقیقت ایده ها و افکار را بتوانیم در راستای اهداف والا خلق و پرورش دهیم . حال اگر قدرت بیان آن را توسط دست آزاد و ابزار اسکیس نداشته باشیم ناچاراً به طرق دیگر ایده و فکرمان را بیان می کنیم مثلاً از ساخت ماکت و یا طراحی دو بعدی و سه بعدی رایانه ای و یا دست با ابزار ( مسلح ) کمک می گیریم . مهم این است بتوانیم فکرمان را بیان کنیم بیانی معمارانه . اگر ما قادر باشیماسکیس های با گرافیک بالا و یا به اصطلاح زیبا و با رنگ و لعاب و در سطح حرفه ای ارائه کنیم ، اما پشت این خطوط به ظاهر زیبا فکر و مبانی نظری و هدف نداشته باشیم در واقع کاری بیهوده و عبث انجام داده ایم و خود را گول زده ایم و این گونه ترسیمات هیچ گونه جایگاهی برای رشد نخواهند داشت . پس بهتر است اول چگونه فکر کردن را بیاموزیم و بعد چگونه خلق کردن و چگونه ارائه کردن را بیاموزیم.

منبع: تارنمای هنر و معماری

معماری داخلی چیست؟ معرفی و شناخت مقوله “معماری داخلی”

معماري داخلي مجموعه دانش ، فن و هنري است که با عناصر طراحی داخلی از قبيل فرم رنگ بافت و … سعي در بهينه سازي فضاها و دست يابي به کارائي و کار کرد مناسب در کنار زيبائي معاني و معناها مي باشد. معماري داخلي با ايجاد مجموعه اي از بايدها و نبايدها “کثرت ها و کاستي ها “و قرار دادن فرم در برابر فرم و فضا ” طبيعت در برابر هندسه ( معماري ارگانيک ) ” داخل در برابر خارج و همچنين قدرت و منطق مردانه از يک سو و احساسات زنانه از سوي ديگر (که در اوج وجود به تفاهم رسيده اند) مي کوشد ارتباط معنائي و فرمال (Formal ) را مفهوم بخشد . در واقع معماري داخلي به وسيله اين ترکيب مي خواهد به اهداف مورد نظر خود در طراحي فضا دست يابد.

 

 

در معماري داخلي با ايجاد ضرب و اهنگ در هندسه مي توان احساسات انساني را بيدار ساخت در تمامي ابعاد نفوذ کرد و حرکتهائي غير از حرکتهاي عمودي و افقي ايجاد کرد. ما در معماري با فرکانس هاي نوري که طول و عرض و ارتفاع را تعريف مي کنند، سروکار داريم و موقعي که اين سه به موجزترين شکل واقع شود، شما احساس زيبايي مي کنيد مجموعه اي از اشکال هندسي، که به صورت مجرد و بي هيچ واسطه اي در فضايي دو بعدي قرار گرفته اند. تناسبات، ابعاد، غلظت، توناليته رنگ هاي استفاده شده و تحريکات حسي موجود در هر اثر ، بيانگر هماهنگي دقيق در اجزاء است. انسان به واسطه گرافيك محيطي در کنار معماري داخلي با محيط پيرامون خود سخن مي گويد ، و با ديگران ارتباط برقرار مي كند. معماري داخلي در ايجاد فضايي مطلوب و دلنشين براي افراد جامعه نقش موثردارد. معماری داخلی به معنایی ملموس تر نوعی طراحی دکوراسیون داخلی می باشد. دکوراسیون که بر گرفته از واژه  دکور یعنی نوعی خواست و اراده برای ایجاد نقش و نگارهایی خاص که معمولا با مفهوم تزئین و زیبایی برای ایجاد لذت و آرامش  می باشد، یعنی محیا کردن شرایط ایجاد معماری داخلی است. دکوراسیون چه در معنای عام و چه خاص برای طراحی داخلی بکار می رود. دکوراسیون داخلی محيط مناسب يعني فضايي كه بشر در آن بتواند فارغ از فشارهاي ناخواسته رواني رشد كرده و شكوفا شود و اين از خواسته هاي عقلاني و منطقي هر جامعه است. گرافيك ” محيط زيبايي بصري و نظم و هماهنگي مطلوب فضا است. مقصود از تمام طرح هاي گرافيكي براي طراحی داخلي و طراحی معماری خارجی ايجاد فضايي براي زندگي پر نشاط و سالم و قانع كننده است. مشخص كردن يك مكان از مكاني ديگر ، زيبا سازي ، نظم و انسجام بخشيدن به فضا و گسترش حيطه فعاليت معماري داخلي، از اهداف گرافيك محيطي به شمار مي رود. معماري داخلي (Interior Design) که به عنوان يک حرفه، يک هنر و يک صنعت در دنيا شناخته شده، بهينه سازي فضاهاي داخلي ساختمان ها به منظور انجام فعاليت هاي روزمره يعني زندگي وکار است. بخش اعظم عمر ما در فضاهاي داخلي بناها سپري مي شود. اين فضاها محيطي را ايجاد مي کنند که پاسخ گوي نيازهاي اساسي ما نظير نياز به سرپناه بوده و بسياري از فعاليت هاي ما در آن صورت مي گيرد. همچنين آنچه به يک بنا روح مي بخشد، طراحی داخلي آن است. بنابراين مي توان گفت کيفيت طراحی دکورسیون داخلی از يک طرف تأثير مستقيمي بر نحوه انجام فعاليت هاي ما در آن دارد و از طرف ديگر نگرش، احوال و شخصيت ما را تحت تأثير قرار مي دهد.

 

 

بر اين اساس، هدف معماري داخلي، بهبود عملکرد فيزيکي و رواني فضا براي راحت سازي زندگي در آن است. فضاي معماري بدون طراحی داخلی يا اصلاً قابل استفاده نيست و يا در صورت قابل استفاده بودن، کارآيي لازم و بهينه را نخواهد داشت. معماري داخلي زندگي همه آحاد جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد و تأثيرات آن در زندگي به وضوح قابل مشاهده است. از اين رو موضوع معماري داخلي به هيچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه هاي اعياني نيست. معماري داخلي مي تواند براي کل جامعه و طبقات کم درآمد هم مفيد باشد. اگر قناعت را اصل اساسي امروز جامعه بدانيم و قصد داشته باشيم امکان زندگي راحت را در فضاي 40 يا 60 متري آپارتمان ها فراهم کنيم، معماري داخلي يک ضرورت گريزناپذير خواهد بود. طراحی داخلی مي تواند به ما نشان دهد که در یک فضاي کوچک چطور و با چه وسايلي بايد زندگي کنيم. از آنجا که معماري داخلي در ارتباط مستقيم با ويژگي هاي روحي ـ رواني انسان قرار دارد، بايستي براي نيل به يک طرح مطلوب، ويژگي هاي رفتارهاي انساني در فضاهاي داخلي زيستي اعم از عمومي و خصوصي، در طراحي به دقت مورد توجه قرار گيرد. از اين رو طراح به هنگام طراحي داخلي با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثيري که مي خواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد. معماري داخلي طيف گوناگوني از عناصر و مؤلفه ها از قبيل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، ديوار، عناصر کارکردي و تزييني و مبلمان را در برمي گيرد. اين عناصر ابزارهاي کار طراح هستند که همگي بايد بطور هماهنگ و متناسب در يک طرح مرتبط و خوشايند قرار گيرند. معماري داخلي که در حد واسط ميان طراحی معماري و طراحي داخلی و مفهوم کلی طراحی تجسمی  قرار مي گيرد، به همان ميزان که شامل جنبه هاي کاربردي، ساختاري و فني مي شود، طراحي تجسمي و جنبه هاي بصري و زيبايي شناسانه را نيز در بر دارد. از اين رو معماري داخلي اغلب در رديف هنرهاي تجسمي به حساب آمده است و براي موفقيت در آن، بايستي تا حد نسبتاً زيادي با عناصر و اصول طراحي تجسمي و مبادي سواد بصري آشنا بود. اگرچه معماري داخلي امروزه به عنوان يک تخصص شناخته مي شود و محدوده بسيار وسيعي را در بر مي گيرد، اما از آنجايي که اين رشته در ارتباط مستقيم با دکوراسیون داخلی خانه و زندگي روزمره مي باشد، شناخت الفباي معماري داخلي و تبيين مباني آن به زبان ساده براي عموم مردم و بويژه زنان خانه دار، به قابل فهم کردن آن و برخوردي علمي با اين پديده خواهد انجاميد و در نهايت تأثيري عميق بر کيفيت فضاهاي زيستي جامعه ما خواهد داشت.

 

شناخت عناصر و اصول هنر معماری داخلی (طراحی دکوراسیون داخلی)

یکی از وجوه اساسی هنر معماری، طراحی دکوراسیون داخلی و یا در معنای کلی تر طراحی داخلی می باشد. در معماری داخلی، آفرینش محیطی زیبا و کاربردی، کاری سخت و پیچیده نخواهد بود اگر با عناصر اولیه و اصول کلی طراحی و به خصوص طراحی داخلی آشنا باشیم. شناسایی و رعایت این عناصر و اصول، به ما دیدی درست و کاربردی می دهد که بر اساس آن می توان دست به انتخاب زد. عناصر طراحی، در حقیقت ابزار اولیه ی طراحی  دکوراسیون داخلی هستند و عبارتند از: خط، شکل، فضا، فرم، بافت و رنگ. نحوه ی ترکیب این عناصر و قرارگیری آنها در محیط را اصول طراحی مشخص می کنند. تعادل، ریتم و تاکید، از جمله ی مهمترین این اصول هستند

طراحی داخلی منزل واقع در سردشت

طراحی داخلی منزل واقع در سردشت

.

خط (Line): : از حرکت نقطه به خط می رسیم. هر خط دارای جهت، طول و ضخامت است. با استفاده از خطوط، شکل ها و فرم ها تشکیل می شوند. مهمترین و کاربردی ترین خطوط  در معماری داخلی خطوط افقی و عمودی هستند.

خطوط افقی (Horizontal): : خطوطی قوی و دارای هارمونی و ارتباط با زمین، آرامبخش، پذیرا و متین. استفاده از خطوط افقی در سطح وسیع باعث می شود که فضای دکوراسیون داخلی عریض ترو درازتر به نظر برسد. یک حمام مثال خوبی از کاربرد خطوط افقی است. خطوط افقی بکار رفته در کاشی دیوارها، روشویی فضا را طویل تر نشان می دهد.

خطوط عمودی(Vertical) : : این نوع خطوط چشم، ذهن و روح را به بالا سوق می دهند. جهت بالا در مفهوم خاص خود می تواند به معنی فراسوی یا بالاسوی باشد. به همین خاطر است که در طراحی داخلی کلیساها و مساجد قدیمی بیشتر از خطوط عمودی استفاده می شود. فضاها با استفاده از این خطوط ، بلندتر و با عظمت تر به نظر می رسند و احساس ثبات و امنیت را در بیننده بر می انگیزانند. بهترین خطوط برای استفاده در سالن های طراحی دکوراسیون داخلی تالار عروسی و رستوران غذاخوری و نشمین های رسمی و همینطور ورودی ها هستند.

طراحی دکوراسیون داخلی تالار عروسی واقع در آذرشهر

طراحی دکوراسیون داخلی تالار عروسی واقع در آذرشهر

شکل(Shape) : : به سطحی که توسط خطوط احاطه شده باشد، شکل می گویند. شکل ها در حقیقت سطوحی دو بعدی هستند. مهمترین گروه آن اشکال هندسی مانند مربع، مستطیل، دایره، مثلث و … هستند. کاربرد اشکال در معماری داخلی باعث ایجاد جذابیت و سبک می شود. مثال های آن در معماری عبارتند از انواع سازه های هنر معماری (معماری داخلی و معماری خارجی)، کوسن ها، تابلوهای نقاشی و..  .

سطوح با خطوط مورب (Angular): : خطوط مورب حسی از حرکت، جنبش و جریان را به فضا می بخشند. خطوطی دراماتیک و بی ثبات هستند. معمولا افراد تمایل بیشتری به دیدن این نوع خطوط نسبت به خطوط صاف دارند و مدت زمان بیشتری می توانند آن را تحمل کنند. شاید به این دلیل که این نوع خطوط ذهن را درگیر می کنند.

سطوح با خطوط شکسته (Diagonal): : این خطوط هم مانند خطوط مورب انرژی و پویایی به فضای طراحی داخلی بخشیده و تقابل زیبایی با خطوط عمودی و افقی موجود در فضا ایجاد می کند.

فضا (Space): : به حجم یا محیطی سه بعدی گفته می شود که دارای طول، عرض و ارتفاع بوده و شامل تمامی فاصله ها، نواحی و نقاط مابین یا اطراف اشیا و فضاهای خالی درون آنهاست. فضاها به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شوند. به المان ها و احجام موجود در فضا، فضای مثبت و نواحی خالی بین آنها، فضای منفی نامیده می شود.

مثبت و منفی (Positive and Negative): : دکوراسیون داخلی حمامی را در نظر بگیرید که دارای دو فضای منفی و مثبت باشد. فضاهای منفی یعنی فضای زیر روشویی و وان، چشم را بسوی خود جذب می کند. فکر می کنم طراح به این خاطر از کاشی های مستطیلی شکل دراین  فضای داخلی استفاده کرده است که تاکیدی بر فضاهای منفی حمام داشته باشد.

 باز (open) : یک آشپزخانه مثال خوبی برای این نوع فضا می باشد. در این نمای داخلی که بسیار خوب چیدمان شده، فضای بسیار خوبی برای ترددها در نظر گرفته شده است.

فرم (Form): : هر شی سه بعدی در این گروه قرار می گیرد. مثال های آن؛ هرم، استوانه، مکعب و می باشد. گاهی فرم ها از ترکیب دو یا چند شکل بوجود می آیند. فرم ها می توانند در کنار رنگ و بافت غنی تر شوند. بهترین مثال برای فرم در فضاهای داخلی، مبلمان و کابینت ها هستند. فرم ها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند: فرم هایی که در دکوراسیون با استفاده از سطوح صاف تشکیل می شوند و در مقابل طراحی داخلی فرم های منحنی که از ترکیب سطوح دارای انحنا بوجود می آیند.

فرم صاف (Rectilinear): : در یک آشپزخانه تمام فرم های بکار رفته می تواند مستطیل شکل باشند. از کابینت ها و قفسه ها گرفته تا تیرک های سقف و پله ها. استفاده از فرم مستطیل به این محیط باز و پذیرا، ثبات و ایستایی می بخشند.

فرم منحنی (Curved): : این فرم ها به فضا تعادل، نرمی و آرامش می بخشند و فضاهایی با حس موزون و آهنگین بوجود می آورند. در کنار خطوط عمودی و افقی، باعث تلطیف فضا می شوند. در یک فضای طراحی دکوراسیون داخلی تالار عروسی فرم های منحنی زیادی بکار رفته است. هر کدام از فرم های منحنی، جزئیات متفاوتی دارند که باعث جذابیت بیشتر محیط شده اند.

بافت (Texture): : به کیفیت قابل لمس یک سطح، بافت گفته می شود. بطور کلی، دو نوع بافت وجود دارد: بافت قابل لمس (Tactile) که با تماس با سطح آن را حس و درک می کنیم؛ مثل زبری و نرمی. نوع دیگر بافت، بافت بصری (Implied) است که معمولا در نقاشی ها و عکس ها یافت می شود و آن بافتی است که با دیدن و بدون لمس کردن، حس می شود.

بافت زبر (Rough): : افزودن بافت به فضای داخلی، باعث ایجاد جذابیت و تنوع می شود.

بافت نرم (Smooth): : در یک آشپزخانه سطوح سخت، سنگ و چوب، پالیش و براق می باشند و بافتی نرم و صیقلی به محیط می بخشند.

 رنگ: رنگ و تنوع رنگها در رنگ آمیزی طراحی داخلی  بدین جهت از اهمیت فراوان برخوردار است که  دست طراح  معماری داخلی برای طراحی داخلی بسیار باز است و می  تواند طرح های گونگون از دکوراسیون داخلی را بیافریند.

الگوی مکمل (Complementary): : رنگ سبزآبی دیوارها و قرمزنارنجی صندلی ها، رنگ های مکمل هستند. یک ترکیب رنگی فوق العاده، که در کنار رنگ طبیعی کابینت چوبی، رنگ مشکی کف و رنگ سفید میز و شیدهای لامپ، ترکیبی دلنشین و جذاب را ایجاد کرده است. رنگ صندلی ها به فضای آرامبخشی که رنگ آبی ایجاد کرده است، انرژی و نشاط می بخشد.

لگوی تک رنگ (Monochromatic): : به عنوان مثال یک حمام تنها یک رنگ اصلی دارد: قرمز. استفاده از تنالیته های مختلف قرمز و کاشی های قرمزی که به پس زمینه بافت داده اند، به محیط جذابیت و عمق می بخشند.

تعادل (Balance): : تعادل یا بالانس در طراحی دکوراسیون داخلی را در یک جمله می توان توزیع مناسب در پراکندگی وزن بصری اشیا در طراحی داخلی دانست. سه راه برای ایجاد تعادل در محیط وجود دارد: متقارن (Symmitrical)، نامتقارن (Asymmitrical) و شعاعی (Radial).

متقارن (Symmetrical): : ابن نوع بالانس با استفاده از چیدمانی کاملا مشابه و یکسان، در دو طرف خط تقارن ایجاد می شود. از این نوع چیدمان بیشتر برای فضاهای رسمی استفاده می شود. این حمام با دو سینک، دو آینه، دو جاحوله ای و یک فریم شیشه ای که همه ی اشیا را در خود جای داده است، نمونه ی خوبی برای این نوع تعادل است. حتی کابینت ها هم کاملا قرینه طراحی شده اند. به نظر می رسد که در دو طرف این فضا، کمدها و نیمکت ها هم بصورت کاملا قرینه جانمایی شده اند. این حمام حسی رسمی و پایدار را به نمایش می گذارد.

نامتقارن (Asymmetrical): : امروزه از این نوع بالانس در معماری داخلی بیشتر استفاده می شود. بدین صورت که در این نوع تعادل نیز، چیدمان از نظر وزن بصری در دو طرف خط تقارن یکسان است. رسیدن به این تعادل آسان نیست زیرا، تعادل نامتقارن با استفاده از وسایل مختلف و کاملا متفاوت از نظر بافت، رنگ و سایز ایجاد می شود.

تعادل شعاعی (Radial): : با چیدمان عناصر حول یک نقطه ی مرکزی بصورت دایره ای، به این نوع تعادل می رسیم. پلکان های مارپیچی در طراحی داخلی منزل، مثال خوبی برای این نوع تعادل هستند

طراحی استخر واقع در بوشهر
طراحی داخلی استخر به سبک غار واقع در بوشهر

.

تاکید (Emphasis): : برای ایجاد حالت تاکید معمولا یک شی را به عنوان نقطه ی کانونی در فضا، در نظر گرفته و آن را از بقیه ی محیط  دکوراسیون داخلی و المان های پیرامون آن، متمایز می کنند. هدف از ایجاد نقطه ی کانونی در فضا، افزودن جاذبه های بصری است. برخی از تکنیک های ایجاد آن؛ قرار دادن آن در مرکز محیط، بزرگ کردن سایز، بافت دار کردن یا رنگین کردن المان مورد نظر می باشد.

ریتم (Rhythm): : ایجاد ریتم در فضا باعث چرحش چشم در محیط شده و به بیننده لذت بصری می بخشد. در یک طراحی داخلی خوب، ایجاد ریتم مناسب در فضای دکوراسیون داخلی است. تکنیک های آن عبارتند از تکرار (Repitation)، مدرج سازی (Gradation)، انتقال (Transitiobn)، تضاد (Contrast) و چرخشی (Radiation).

تکرار (Repitation): : در حقیقت استفاده از عناصر (خطوط، اشکال، فرمها و …) یکسان و تکرار آنها در یک طراحی داخلی می باشد. این تکنیک به فضا حس انسجام، هماهنگی و ثبات می دهد. بطور مثال، در یک ورودی با استفاده از تکرار ستون های یکسان و با استفاده از نورپردازی های مشابه در کف، چشم در طول راهرو حرکت کرده و احساس لذت می کند.

مدرج سازی (Gradation): : در این تکنیک، با استفاده از عناصر مشابه در فضا که با ریتمی هماهنگ بزرگ یا کوچک شده و یا تغییر رنگ (روشن به تیره) داده اند، سبب ریتمیک شدن فضا خواهد شد. در این روش، چشم روی محور مدرج سازی در جهت بالا و پایین حرکت می کند.

انتقال (Transition): : این تکنیک، باعث ایجاد حرکت و چرخش چشم از یک نقطه به نقطه ی دیگر شده، بدون اینکه در حرکت چشم وقفه ای ایجاد شود.

تضاد (Contrast): : وقتی یک شکل یا رنگ، در تضاد و تقابل با شی دیگر یا محیط (بصورت کلی) باشد، به یکی دیگر از تکنیک های ریتم یعنی تضاد می رسیم.

چرخشی (Radiation):: در این نوع ریتم، عناصر طراحی  دکوراسیون داخلی در تعادل کامل با هم هستند، و معمولا به دور یک نقطه ی مرکزی چیدمانی شعاعی دارند.


نویسنده: فیروزه فقهی/ویرایش: ARIYANARIANARTEMISSARIANFAR

جستار در باب هنر معماری پست مدرن و نئوکلاسیک و تفاوت های آنها!

فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن باخترزمین را تشکیل می دهد و طی دو هزار سال گذشته همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است. سبک کلاسیک که در پی نفوق معماری مدرن از اوایل قرن اخیر مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود به تدریج بعد از انتقادی که به سبک مدرن شد دوباره به صورت یک سبک مهم که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد مطرح شد. معماران نئوکلاسیک همچون معماران پست مدرن توجه به گذشته دارند ولی یک اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی به عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود، لذا آنها تاریخ فرهنگی و کالبدی و همچنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهند .

 

هنر معماری پست مدرنیسم

هنر معماری پست مدرنیسم

 

البته معماری پست مدرن ملاحظات و ساختارهای بسیار پیچیده تری دارد و گفتن اینکه آنها بدنبال هویت و کیستی انسان هستند می تواند یکی از ده ها ملاحظات فکری و اندیشه های فلسفی پنهان و آشکار هنر معماری در معماری پست مدرن باشد. هنر معماری اعم از کلاسیک و پست مدرن یک هنر دو وجهی است. به عنوان وجه نخست طراحی معماری از کلیت و نمای یک اثر معماری ساخته شده سخن می گوید و وجه دوم از طراحی داخلی و یا معماری داخلی پرده بر می دارد. هر دو وجه هنر معماری در معماری پست مدرن و معماری تئوکلاسیک به چشم می خورد. وجه نخست یعنی طراحی معماری و نگاه ناظر به نما و کلیت یک اثر معماری در پست مدرنیسم پر رنگ تر است و البته وجه دوم یعنی طراحی داخلی و یا به معنای گویاتر طراحی دکوراسیون داخلی معماری ساختمان در معماری کلاسیک و نئوکلاسیک از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. اما این کار به معنی تقلید نیست بلکه بر اساس شرایط زمانی و مکانی به صورت جدید و امروزی ظاهر می شود، و لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ ها و عملکرد های نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند.

 

هنر معماری نئوکلاسیک غرب با رگه های دینی

هنر معماری نئوکلاسیک غرب

 

اما معماران نئوکلاسیک همچون کوینلن تری انگلیسی(یکی از مهم ترین نظریه پردازان سبک نئوکلاسیک) معتقدند که «نظم های کلاسیک الهاماتی آسمانی و مقدس هستند» پس تغییر در آنها صحیح نیست و هر تغییری در آن باعث تبدیل شدن کمال به نقصان می شود. آنها دلیل جاودانگی معماری کلاسیک را در همین می دانند و از نظر معماران نئوکلاسیک سبک پست مدرن یک مد است زیرا در این سبک اصول جاودانه معماری کلاسیک با طبع، نظر و منطق زمینی تغییر داده شده است. معماران نئوکلاسیک سبک مدرن را نیز سبکی قابل قبول نمی دانند چنانکه کویلن تری گفته است «مدرنیسم پرهیز از هر روشی است که کارکرد داشته است» لذا معماران نئوکلاسیک، گذشته و خصوصا معماری کلاسیک را منبع الهام خود می دانند و معماری کلاسیک و یا سنتی را به همان گونه که از نظر کالبدی بوده، برای احتیاجات امروزه طراحی می کنند. اما باید توجه داشت که در داخل این فرم های تاریخی کلیه وسایل رفاهی امروزی تدارک دیده شده است. اگر خواسته باشیم در یک جمله معماری نئوکلاسیک را تعریف کنیم می توان گفت: ساختمان نئوکلاسیک، پوسته ای کلاسیک بر روی امکانات مدرن است. معماران این سبک معماری کلاسیک را یک معماری لایزال و بی زمان می دانند اصولی که در این سبک مانند نظم، تقارن، هماهنگی و کمال در زمان یونان برای خانه خدایان مطرح شده بود اصولی جاودانه است که همچنان می توان از آنها استفاده کرد.خدایان یونان خدایانی زیبا و در حد کمال جاودانه بودند لذا خانه های آنان نیز باید دارای همین خصوصیت می بود بنابراین از مهمترین معابد کلاسیک که معبد پارتنون در آتن می باشد نماد شاخص معماری کلاسیک است که به طور کامل بر اساس اصول ریاضیات و هندسه طراحی و ساخته شده است. جالب است بدانیم در ایران نیز اولین سبک فرنگی که بسیار مورد توجه قرار گرفت سبک نئوکلاسیک می باشد که در زمان ناصرالدین شاه در نیمه دوم قرن نوزدهم این سبک به کشور ما نفوذ پیدا کرده است و همچنان نیز آثار آن بر پیکره شهرهای ما نقش بسته است.

کومه سرا/ویرایش: ARIYANARIANARTEMISSARIANFAR

کناف چیست؟ در این پی گفتار به معرفی و شناخت و کاربرد کناف در عمران و معماری می پردازیم!

یشرفت فناوری ساخت و ساز صنعت عمران و اجرای طراحی معماری در سالهای اخیر سبب جایگزینی مصالح نوین با مصالح سنتی شده است . از جمله این موارد می توان به سیستم های ساخت و ساز خشک اشاره کرد که استفاده از آن ها در صنعت ساختمان سازی به صورت فراگیر در اروپا و در ایران در حال توسعه است . صفحات روکش دارگچی یکی از مصالح اصلی مورد استفاده در ساخت و ساز خشک هستند . کناف نوعی صفحه روکش دار گچی (Dry Wall) است که توسط شرکت کناف تولید می شود . کناف بیش از 8۰ سال است که در صنایع ساختمانی فعالیت دارد . این شرکت توسط برادران کناف (کارل و آنفوس کناف) در سال ۱۹۳۲ بنیان گزاری شد . در حال حاضر شرکت کناف یکی از شرکتهای بین المللی در صنایع ساختمان می باشد. سقف ها و دیوارهای جداکننده (تیغه) کناف سازه های فلزی یکپارچه گالوانیزه هستند که صفحات روکش دار گچی و سیمانی بر روی آنها پیچ می شوند . درز بین صفحات با بتونه درزگیری پر شده و سطوح صاف به وجود آمده رنگ آمیزی می شوند . تنوع رنگ آمیزی در سازه کناف این فرصت را در اختیار طراحان معماری داخلی گذاشته است که در طراحی دکوراسیون داخلی خلاقانه تر عمل نمایند.

 

کاربرد متریال در طراحی دکوراسیون داخلی

 

در ادامه مزایای استفاده از دیوارهای جداکننده داخلی کناف توضیح داد می شود : این نوع دیوار در مقایسه با دیوارهای سنتی حدود ده تا پانزده برابر سبک تر است. لذا با کاهش بار مرده ساختمان ، تاثیر نیروی زلزله بر ساختمان کمتر می شود . در صورت تخریب ساختمان ، به علت سبکی سیستم کناف ، خطر جانی برای ساکنان به مقدار قابل ملاحظه ای کمتر خواهد بود . سبک بودن کناف امتیاز برجسته ای برای اجرای راحت تر دکوراسیون است. همانطور که سبکی کناف اجرای دکوراسیون داخلی را آسان تر می نماید، وسعت تنوع ایجاد طرح های گوناگون هنر معماری داخلی در طراحی داخلی را می افزاید. علاوه بر سبکی پانل های کناف ، نحوه اتصال انعطاف پذیر پانل ها به پروفیل ها هم به گونه ای است که باعث کاهش نیروی زلزله می شود . بدین صورت که استادها در داخل رانرها جای بازی دارند و به هم پیچ یا پرچ نمی شوند ، ولی پانل ها به هر دوی آن ها پیچ می شوند . سبکی مصالح کناف باعث حمل آسان آن توسط کارگران و در نتیجه افزایش سرعت اجرای پروژه می شود. در مسافتهای حمل طولانی به علت دارا بودن بسته بندی مناسب آسیبی به مصالح وارد نمی شود .کم حجم بودن مصالح کناف نسبت به مصالح سنتی نیز سبب کاهش هزینه های حمل می شود. مزیت دیگر سیستم کناف دسترسی آسان به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی است . در صورت ترکیدن لوله های تاسیسات و… به راحتی می توان قسمت آسیب دیده را تشخیص داده و تعمیر کرد . در صورت آسیب دیدن دیوارهای کناف در اثر ضربه نیز ، قسمت آسیب دیده به راحتی تعویض و تعمیر می شود . این دو ویژگی موجب افزایش عمر مفید ساختمان می شوند . در صورت نیاز به تغییر کاربری ، با استفاده از سیستم کناف به راحتی می توان این کار انجام داد . در بازسازی ساختمان های قدیمی نیز می توان از روش کناف بهره گرفت . در مناطقی که نیاز به ساخت و ساز سریع باشد مانند مناطق زلزله زده ، سیستم کناف دارای اولویت می باشد. دیوارهای کناف بعد از نصب ، رنگ آمیزی می شوند و در این مرحله نیازی به ملات گچ و خاک و گچ کشته نمی باشد . این موضوع نیز باعث صرفه جویی و بالا رفتن سرعت اجرای پروژه ها می شود . برای به دست آوردن سطحی کاملا یکنواخت ، محل درزها با کمک نوار درزگیر بتونه می شود . نوار درزگیر موجب مسطح شدن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در دیوار می شود . سطح پیچ ها هم که کمی پایین تر از سطح پانل ها هستند ، با بتونه پوشانده می شود و سطح صافی در محل پیچ ها ایجاد می شود . بعد از اجرای دیوار ، یک لایه ماستیک روی آن اجرا می شود که موجب بوجود آمدن سطحی یکنواخت برای رنگ آمیزی و کاهش جذب رنگ می شود . در نهایت با استفاده از دیوار کناف به راحتی سطحی کاملا صاف با دقت بالا و آماده برای رنگ آمیزی به دست می آید . با بکارگیری دیوارهای کناف می توان مقاومت در برابر عبور صدا را افزایش داده و با استفاده از عایق های پشم سنگ و پلی استایرن می توان دیوارها را در برابر حرارت به راحتی عایق کرد . عایق ها در بین دو پانل گچی قرار می گیرند . از سیستم پانل های گچی کناف بدون سازه نیز استفاده می شود . در این حالت ، پانل های گچی با استفاده از چسب پرلفیکس به عنوان پوشش روی دیوارهای سنتی نصب می شوند . بدین ترتیب فضایی خالی در پشت آن برای عایق کاری و عبور تاسیسات ایجاد می شود. از دیگر مزایای سیستم کناف اجرای فرم های دکوراتیو و منحنی و افزایش سطح زیر بنای ساختمان با توجه به کاهش ضخامت دیوارهای کناف نسبت به مصالح سنتی می باشد. کناف یکی از معدود متریالها و سازه هایی است که تنوع اجرایی را در طراحی دکوراسیون داخلی منزل، طراحی داخلی ویلا، و دیگر فضاها در طراحی داخلی ساختمان وسعت می بخشد. برجسته ترین امتیاز  متریال کناف، ایجاد اشکال گوناگون تخت و همینطور شکل ها و نماهای مختلف منحنی است که کاربرد آن را در طراحی دکوراسیون داخلی  اعم از  طراحی داخلی ویلا، طراحی داخلی خانه، طراحی داخلی آپارتمان، طراحی داخلی اداری، طراحی داخلی تجاری، طراحی داخلی تالار عروسی و امور کاربری توریستی و گردشگری و … را بسیار بالا  می برد.

 

 

کناف بنابر عملکرد دیوارها ، پانل های متفاوتی متناسب با شرایط موجود ارائه می دهد . در شرایط عمومی از پانل های گچی ساده یا Regular board) RG)  استفاده می شود . برای مکان های مرطوب مانند آشپزخانه و سرویس ها از پانل های مقاوم در برابر رطوبت  (Moisture Resistant board)  استفاده می شود . این صفحات قابل استفاده در مکان هایی با رطوبت کمتر از 90% می باشد . در محل هایی که احتیاج به محافظت در برابر حریق دارند ، پانل های (Fire Resistant board) که دارای الیاف شیشه می باشند پیشنهاد می گردد که تا 3 ساعت در برابر آتش سوزی مقاومت می کنند . پانل های (Fire & Moisture resistant board) هم که در برابر رطوبت و آتش مقاوم هستند ، برای مکان هایی مانند چاه های تاسیساتی استفاده می شوند . در سیستم کناف ، برای دیوارهای خارجی یا دیوارهایی که در تماس دائم با آب هستند از صفحات مسلح سیمانی (آکواپنل) استفاده می شود. اجزای فلزی : پروفیل های کناف با شکل دادن به ورق های فولادی گالوانیزه به روش سرد تولید می شوند . اجزای اصلی آن شامل استاد (سازه قائم) و رانر (سازه افقی) می باشد . در محل هایی که تاسیسات و لوله کشی ها وزن خود را به استاد ها انتقال می دهند ، سازه ای تحت عنوان پشتیبان جهت تقویت استفاده می شود . سازه محافظ گوشه در کنج های خارجی به کاربرده می شود که از دیوارهای کناف در برابر ضربه محافظت می کند و هم باعث ایجاد لب های گونیا و دقیق می شود. پیچها ، سازه درز انقطاع ، نوار درزگیر و ماستیک و… از دیگر اجزای دیوار کناف می باشد .

شناخت و روانشناسی مفهوم رنگ! جستار در باب ابزار ساختمانی رنگ در هنر معماری!

طراحی دکوراسیون داخلی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هنر معماری از متریالها و ابزارهای گوناگونی جهت شکل گیری و خودنمایی یک طراحی داخلی زیبا، دلنشین، آرام کننده روان و در عین حال پر کش و قوس و ایجاد کننده نوعی تلاطم روانی ظریف اما پر قدرت هم در فیزیک و هم در روان کارکتر حاضر در یک موقعیت طراحی دکوراسیون داخلی اجرا شده ، بوجود آمده است. یکی از این متریالهای به راستی زیبا و مستعد یک دنیا خلاقیت برای آفرینش فضاهای گوناگون و مرتبط با موضوع طراحی داخلی ، رنگ می باشد. رنگ به عنوان یک واژه سه حرفی و ساده که گاهی خیلی از ما در نهایت سادگی و راحتی و بدون کمترین توجه و تامل ذهنی و بصری از کنار آن رد می شویم، برای خود جهانی عصایانگر در عین حال زیبا دارد، دنیایی دارد ساده و آرام در عین حال افسونگر، جهانی سرد و یخ زده که با کوچکترین تلنگر آنچنان آتشین می شود که حتی حرارت شهوت حیوانی در عمق آتش آن خاموش و بی سو می گردد. بنابراین رنگ فقط در واژه ساده است که به راستی سادگی واژه آن هم زیبا و دلنشین می باشد. در این جستار تلنگری می زنیم به ابزار رنگ در طراحی معماری نمای ساختمان و طراحی دکوراسیون داخلی و دست به شناختی ظریف (تا نشکند این روح شکننده طبیعت) می زنیم. و پژوهشی زیبا و عمیق اما ساده و گویا در باب رنگ که بعنوان یک ابژگتیو زیبا و وام گرفته شده از طبیعت و فیزیک جهان وجود، انجام می دهیم.

 

آیا می توانید دنیای اطراف خود را بدون وجود هیچ گونه رنگی تصور کنید؟

هر رنگ تاثیر فیزیکی و روحی خاصی را بر روی بیننده می گذارد و افراد واکنش های متفاوتی نسبت به رنگ های مختلف از خود نشان می دهند. در طراحی داخلی رنگ ها به عنوان کنش، واکنش های مختلفی در افراد ایجاد می کنند. طراحی معماری نمای ساختمان در هنر معماری هم مستثنی از این واقعیت نیست. محققان تاکنون نتوانسته اند یک سیستم منسجم جهانی که قادر به دسته بندی کلیه واکنش های افراد نسبت به رنگ های مختلف باشد را پایه ریزی نمایند و معتقدند که عکس العمل افراد به فاکتورهای متعددی نظیر فرهنگ، جنسیت، سن، موقعیت احساسی و ذهنی، تجربه های خاص فردی بستگی دارد. البته نوع و شدت این واکنش ها نیز منحصر بفرد است. در دکوراسیون و بخصوص طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان، این کنش های از رنگ ها و واکنش ها از افراد، جلوه بسیار بیشتر و عمیقتری دارد. روانشناسی رنگ ها یک شاخه نظری نیست که تنها به بخش آکادمیک محدود شود، بلکه گستره تحقیقات این حوزه در زندگی روزمره عموم مردم نمود پیدا می کند. ارتباط ناگسستنی بین روانشناسی رنگها و مجموعه هنر معماری که شامل طراحی معماری، طراحی داخلی، طراحی دکوراسیون داخلی، طراحی دکوراسیون داخلی منزل، طراحی داخلی ویلا، طراحی معماری ویلا، طراحی دکوراسیون داخلی فضاهای مختلف تجاری، اداری، توریستی و گردشگری و … می باشد، وجود دارد. روانشناسی رنگ ها در دنیای تجاری امروز حائز اهمیت است و می توان اظهار داشت که هر چیزی را که در اطراف خود می بینیم به گونه ای در ارتباط مستقیم با این دانش آکادمیک است. نگاهی به رنگ هایی که در زیر لیست کرده ایم بیندازید، چند ثانیه صبر کنید و با خود بیندیشید که هر کدام از آنها چه احساسی در شما ایجاد می کنند، بعد هم ادامه مطلب را بخوانید تا ببینید واقعیت چیست. این امکان وجود دارد که با تغییر حالات درونی، ویژگی های فردی، و سایر فاکتورهای آماری برخی احساسات فردی دستخوش دگرگونی قرار گیرد. به عنوان مثال اگر کسی در اعماق اقیانوس ها گیر افتاده باشد و تا مرز غرق شدن پیش رفته باشد، به احتمال زیاد آبی به عنوان رنگ آرامبخشی برای او به شمار نمی رود. از سوی دیگر یک دختر خانم ۸ ساله از هر رنگی بجز صورتی ایراد می گیرد. حال اجازه دهید نگاهی به ۸ رنگ اصلی مداد رنگی داشته باشیم.

 

 

قرمز

قرمز یکی از رنگ هایی است که اکثر افراد ارتباط قوی با آن برقرار می کنند و واکنش شدیدتری نسبت به آن نشان می دهند. احساساتی نظیر قدرت، رشادت، تخطی، بر انگیختگی جنسی و هیجان به آن نسبت داده می شود. قرمز ضربان قلب را افزایش داده و میزان انرژی را بالا می برد؛ و تنها هاله هایی از رنگ قرمز بر روی هر چیزی می تواند توجه بیننده را به آن جلب نماید. چه علامت خطر، چه روز ولنتاین، به هر حال قرمز آنجاست تا حواس شما را خود جلب کند و چشمانتان را خیره سازد.

 

 

نارنجی

نارنجی هم می تواند واکنش های جدی را برانگیزاند. افراد در برابر نارنجی دو واکنش نشان می دهند: یا عاشق آن می شوند یا از آن متنفر می شوند. نارنجی اصولا با زرق و برق، اشتعال، توانایی، انرژی، گرما، و آسایش در ارتباط است.

 

 

زرد

زرد رنگ خوشحالی، شادی، خرسندی، و سعادتمندی است. مردم اصولاً با مشاهده این رنگ اشتیاق، وجد و سرور، انرژی، خوش بینی، نیک اندیشی، و شور را تجربه می کنند. برخی از ترکیبات و سایه های زرد می توانند فرد را از نظر ذهنی تحریک کرده و خلاقیت او را افزایش دهند، اما از طرفی برخی از ترکیب های زرد نیز وجود دارند که ممکن است سبب ایجاد ترس، وحشت، اضطراب، و نگرانی شوند.

 

 

سبز

سبز بیشتر برای به تصویر کشیدن عناصر سمبلیک مورد استفاده قرار می گرد و بعد از آبی دومین رنگ پر طرفدار در میان عموم افراد است. سایه های طبیعی سبز حس تازگی، طراوت، نو شدن، تعادل، آرامش، و تسکین را به افراد القا می کند. ترکیب نادرست سبز ممکن است احساساتی نظیر بی حالی و ناخوشی، را در فرد ایجاد کند. به طور کلی سبز معمولاً نماد مفاهیمی نظیر: صلح، افتخار آفرینی، خوش شانسی، و باروری و حاصلخیزی است.

 

 

آبی

اکثریت قریب به اتفاق مردم موافقند که: “آبی بهترین رنگ” است. شاید به آن خاطر باشد که مشاهده این رنگ سبب ایجاد هورمون های شیمیایی خاصی در بدن می شود که آرامش را ارتقا می بخشند. آبی اصولاً با احساساتی نظیر: اعتماد، اطمینان، صداقت، وفاداری، منطق، آرامش، سکون و سکوت، و توجه و تمرکز همراه است. باید توجه داشت که برخی از ترکیبات رنگ آبی اثرات پویاتر و پرتحرک تری دارند و برخی از آنها سردتر و دور از دسترس می نمایند. در برخی پژوهش ها اثبات شده که آبی توانایی کارمندان و ورزشکاران را نیز افزایش می دهد.

 

 

بنفش

بنفش عموماً حد تعادلی میان انرژی و هیجان قرمز و آرامش و سکون آبی ایجاد می کند. گاهی برخی از سایه روشن های بنفش ذهن افراد را درگیر می کند و آنها را مضطرب کرده و از آنها افراد درون گرای افراطی می سازد و از اینرو به سوی کسب عرفان، معرفت، دانش پیش می روند.

 

 

مشکی

مشکی یک رنگ کاملاً قدرتمند است و با خود سلطه طلبی و قدرتمندی ‌را به ذهن القا می کند. در برخی از فرهنگ ها این رنگ افراد را به یاد از دست دادن جان عزیزانشان می اندازد.

 

 

قهوه ای

قهوه ای احساس سادگی، طبیعی بودن، ثبات، استحکام، استواری، و پایداری را ایجاد می کند. مردم اصولا به رنگ قهوه ای اطمینان دارند و به آن اعتماد می کنند.در زندگی روزمره با رنگ های بسیار زیاد دیگری نیز برخورد می کنیم و این موارد تنها چند نمونه از رنگ های اصلی تر بودند. رنگ ها را می توان نسبت به میزان اشباع شدگی (به این معنا که یک رنگ تا چه اندازه تیره پر رنگ- و یا روشن-کمرنگ- هستند) و همینطور شفافیت (به این معنا که چه مقدار مات و براق هستند) نیز به گروه های دیگری تقسیم کرد.

منزل و رنگ

روانشناسی رنگ ها می تواند فاکتور مهمی هم در فضای داخلی و هم در فضای خارجی خانه ها به شمار رود. به عنوان مثال اگر قصد فروش خانه خود را دارید یکی از بهترین کارهایی که می توانید برای جذب مشتری بیشتری انجام دهید رنگ کردن است. رنگ سفید یکی از گزینه هایی است که با انتخاب آن می توانید امید بیشتری به سریعتر فروش رفتن خانه خود داشته باشید.

ابتدا اجازه دهید در مورد طراحی معماری نمای خارجی ساختمان بحث کنیم. اصلاً مهم نیست که شما تا چه اندازه عاشق رنگ نارنجی یا بنفش هستید، اما به هیچ وجه برای رنگ کردن طراحی معماری نمای خارجی خانه خود از آنها استفاده نکنید. در زمان فروش هم باید ببینید که خریدار از چه رنگی خوشش می آید. همچنین رنگ طراحی معماری نمای خانه های اطراف نیز مهم هستند و رنگ خانه شما باید حتماً با آنها هماهنگی داشته باشد. خانه ای که طراحی معماری نمای آن رنگ نامتعارفی داشته باشد می تواند زیبایی کل خانه های محله را بگیرد. در این قسمت چند پیشنهاد برای رنگ نما می دهیم:

سفید استخوانی آبی کرم بژ سبز زرد

در انتخاب رنگ در و پنجره نیز باید دقت کنید. اگر آنقدر بودجه ندارید که کل خانه را رنگ کنید، بهتر است فقط درها و پنجره ها را رنگ کنید. در این میان درب ورودی از سایر بخش ها مهم تر است. رنگ آنرا از میان خانواده رنگ های گرم انتخاب کنید که هر کس وارد خانه می شود با دیدن درب ورودی خوش آمد گرمی را احساس کند. آجری، قهوه ای سوخته و آبی و سبز پر رنگ جزء بهترین گزینه ها محسوب می شوند. در طراحی داخلی هم همین مطالب صدق می کنند. رنگ های روشن و خنثی دکوراسیون داخلی را روشن تر و بزرگتر جلوه می دهند و مثل همیشه سفید جزء اولین گزینه هاست. مشاهده رنگ های مختلف در طراحی دکوراسیون داخلی منزل و تاثیر آنها بر روی حالات فردی پیش از انتخاب رنگ برای طراحی دکوراسیون داخلی خانه حتماً به مبحث روانشناسی رنگ ها توجه داشته باشید. با این کار هم حالت های روانی ساکنین خانه تعدیل می گردد و هم هر کس وارد خانه شما می شود احساس صمیمیت بالاتری را از جانب شما دریافت می کند. در اینجا توضیح مختصری در مورد بهترین گزینه های رنگی اتاق های مختلف جهت هر چه بهتر و پویاتر شدن طراحی داخلی و طراحی دکوراسیون داخلی منزل را در اختیارتان قرار می دهیم:

قرمز: مشاهده قرمز فشار خون و ضربان قلب را بالا می برد. در عین حال اشتها را نیز زیاد میکند. اگر دقت کرده باشید می بینید که در بسیاری از رستورانها از این رنگ استفاده می کنند. بنا براین بهترین گزینه برای طراحی داخلی پذیرایی و اتاق های غذا خوری است. توجه: مراقب ترکیب رنگی قرمز و سایه روشن های آن باشید. قرمز کمرنگ معمولاً واکنش ها منفی را در افراد ایجاد می کند، و تابلوهای اخطار هم این رنگی هستند. پس سعی کنید تا جایی که می توانید از قرمز پر رنگ استفاده کنید.

نارنجی: خصوصیاتی شبیه قرمز دارد اما در عین حال حس گرما و صمیمت ایجاد می کند. می توانید برای طراحی داخلی منزل در اتاق نشیمن و جایی که افراد خانواده دور هم جمع می شوند از آن استفاده کنید.

زرد: آفتابی و روشن و جهت طراحی داخلی خانه می تواند در اتاق های خانوادگی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین برای پر نور جلوه دادن فضاهای کم نور مثل راهرو و کوریدور نیز مناسب است.

آبی: رنگ آرامبخش، تسکین دهنده، ریلکس کننده. به همین دلیل پزشکان سعی می کنند در مطب خود از این رنگ بیشتر استفاده کنند. بهتر است در اتاق خواب و سرویس بهداشتی حمام و دستشویی مورد استفاده قرار بگیرد. از آنجایی که جلوی اشتها را می گیرد، برای اتاق غذاخوری مناسب نیست.

سبز: رنگ چند منظوره: هم می تواند گرما و حرارت ایجاد کند هم آرامش و خوشی. سبز همان احساسات آبی را در بر دارد با این تفاوت که قدری گرم تر و انعطاف پذیرتر است. باز هم اگر دقت کرده باشید می بینید که در اتاق عمل از این رنگ استفاده می کنند . سبز کمرنگ برای اتاق خواب و نشیمن مناسب است و ترکیب های پر رنگ تر برای آشپزخانه و غذاخوری خوب است. این رنگ در ارتباط با غذا و سلامتی هم هست.

بنفش: کسانی که طرفدار این رنگ هستند می توانند از آن در طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مطالعه و غذا خوری استفاده کنند. والدین می توانند برای طراحی داخلی فضای بازی بچه هایی که این رنگ را دوست دارند استفاده کنند.در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که سلیقه رنگی افراد متفاوت است و اطرافیانتان بسته به رنگ هایی که از شما می بینند برداشت خاصی می کنند. ۶۰% از پذیرش و یا عدم پذیرش هر چیزی توسط یک انسان با توجه به رنگ ها انجام می پذیرد.


نویسنده نخست: تارنمای آسمونی/نویسنده دوم و ویرایش: ARIYANARIANARTEMISSARIANFAR

گفتاوردی درباره شناخت پوکه معدنی به عنوان یکی از مصالح ساختمانی شاخص

پوكه معدني چيست؟  پوكه معدني دانه هاي سبك حاصل از فعاليتهاي آتشفشاني است . مزيت عمده پوکه معدني نسبت به مصالح ساختماني مشابه از قبيل شن و ماسه، وزن مخصوص بسيار كم 0)، دارا بودن درجه سختي بالا و نيز تخلخل / آن (حدود 7 فراوان مي باشد.

یک دانه پوکه معدنی

رنگ اين ماده معدني سیاه يا خاكستري يا قهوه ای است . پوكه معدني داراي دانه بندي هاي متفاوت از ذرات غباري تا قطعات بزرگ با قطر بيش از 100 ميليمتر است.هر يك از اندازه هاي فوق براي مصارف بخصوصي كاربرد دارند. نمونه اي از نحوه استخراج پوكه معدني به صورت عدسي هايي با قطر 50 تا 100 متر و ارتفاع حدود 5 متر در زير لايه هايي از خاك و سنگ وجود دارد.

فرآوری پوکه معدنی

پس از حفر ترانشه توسط بلدوزر عمليات باطله برداري يعني برداشتن سنگ و خاك از روي لايه هاي پوكه معدني انجام مي شود. درمرحله بعد عمليات بارگيري به كمك لودر صورت مي پذيرد . ماده معدني به وسيله كاميون كمپرسي از محل معدن حمل مي شود. سابقه مصرف پوكه معدني : مهندسين رومي در گذشته از اين ماده معدني رساختمان هاي باستاني سال 1348 شمسي ( 1969 ميلادي ) استفاده مي کردند . در حال حاضر علاوه بر مصرف داخل ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، عربستان و… نيز صادر مي گردد. خواص پوكه معدني: •وزن مخصوص پائين ( 5/ 0 تا 7 / • ) به طوري كه روي آب شناور مي ماند. • عايق صدا، گرما و سرما. • مقاوم در مقابل آتش سوزي؛ به طوري كه تا 760 درجه سانتيگراد هيچ تغييري در حجم و شكل آن حاصل نمي شود. نقطه ذوب اين ماده معدني 1342 درجه سانتيگراد مي باشد. • استحكام؛ بتون و مصا لح تشكيل شده از پوكه معدني از ميزان بالاي دوام نسبت به وزن برخوردار مي باشد. کاربردهای پوکه معدنی در صنعت عمران، ساختمان سازی و… • جهت شيب بندي بامها و كف ساختمان (پوکه بادامی و نخودی ). • براي تهيه بلوكهاي سبك سقفي و ديواري، موزائيك سبك، بتون سبك، براي قطعات باربر سبك و قطعات جدا كننده ( پوکه عدسی و ماسه ای). • مورد استفاده در اجرای نمای طراحی داخلی، دکوراسیون، دکوراسیون داخلی، طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی داخلی

ساختمان، طراحی و اجرای نمای داخلی ساختمان، طراحی داخلی منزل، طراحی داخلی ویلا، دکوراسیون داخلی منزل • بعنوان عايق حرارت براي سردخانه ها، گرمخانه ها و پوشش لوله هاي حرارتي (دانه هاي 2 تا 40 ميليمتر). • براي استفاده كشاورزي در مناطق كم آب به دليل خاصيت جذب و نگهداري آب (از ذرات ريز تا دانه هاي 30 ميليمتري). • براي استفاده در ساختمان سدها، اسكله ها و پلها (ذرات پودر مانند). • نكته قابل توجه اينكه بتون ساخته شده از پوكه معدني علاوه بر سبكي، در مقابل عوامل مختلف مختلف محيطي نيز داراي استحكام و مقاومت فوق العاده اي مي باشد. • مخلوط اين ماده با آهك شكفته تشكيل نوعي سيمان طبيعي را مي دهد كه در زير آب و بيرون آب سخت مي گردد در صنعت سيمان مي توان از اين ماده معدني به عنوان يكي از اجزاء مهم تشكيل دهنده سيمان استفاده نمود.

گفتاوردی درباره ابزار ساختمانی “پانل ساندویچ”

 

ساندویج پانل 

ساندویچ پانل یا همان ساندویچ پنل که بعضا نیز به این نام گفته می شود!!! را می توان اینگونه تعریف کرد که ساختاری سبک و مرکب دارد که از دو طرف به دو لایه محدود شده است و در وسط آن یک لایه عایق قرار دارد (همانند یک ساندویچ خوردنی که نان آن مواد غذایی را احاطه کرده است) این ماده عایق می بایست بسیار نرم و سبک و دارای خواص فیزیکی خاص باشد. ساندویچ پانل ها به دو گروه دیواری و سقفی تقسیم می شوند. ساندویچ پنل  با توجه به خواص فیزیک خاص که در دو گروه دیواری و سقفی قرار دارد بهره برداری فراوانی در زمینه دکوراسیون داخلی ساختمان  داراست و بدینسان در حوزه طراحی داخلی ، طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان  (مسکونی، تجاری، اداری، ویلایی، توریستی و گردشگری، و فضاهای خاص داخلی در فروشگاهها و مغازه ها) مورد استفاده بسیار فراوان قرار می گیرد.

 

پارامترهای ساندویچ پانل

 

از طرفی خود ساندویچ پانل های سقفی و دیواری از موادی مانند پلی یورتان (بعضا پلی اورتان نیز نوشته می شود که اصطلاح علمی و صحیح آن همین ساندویچ پانل پلی اورتان است)، پلی استایرن، پشم سنگ و پشم شیشه تولید می شوند و در پوشش انها از ورق آلومینیم ساده و طرح دار رنگی، ورق آلوزینک ساده و طرح دار رنگی، ورق های گالوانیزه رنگی و … استفاده می شود.

کاربرد ساندویچ پانل در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان

 

کاربردهای اساسی ساندویچ پانل: ساندویچ پانل ها کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف دارد برخی از این کاربردها عبارتند از: ساخت دکوراسیون، ، طراحی داخلی ویلا ، طراحی داخلی منزل، و به همان صورت اجرای طراجی ویلا، ساخت کانکس، کانتینر، کانکس های یخچال دار ثابت و متحرک، سازه و خانه پیش ساخته، کمپ ها اسکان موقت، سوله، سازه فلزی، سازه فضایی، انبار و بار انداز، مجتمع های ورزشی، کارخانه صنعتی و تولیدی، سردخانه های صنعتی و نیمه صنعتی،ساختمان های اداری  و تجاری و کلیه سازه ها و ساختمان ها با کاربردهای گوناگون میباشد. از مزایا و ویژگی های استفاده از ساندویچ پانل می توان به مواردی چون:1- قابلیت کاهش انتقال حرارت 2 – قابلیت کاهش انتقال صوت 3 – قابلیت کاهش انتقال رطوبت 4 – قابلیت اشتعال بسیار پایین 5 – قابلیت استفاده مجدد در پروژه های دیگر و مزایای بسیار دیگر …

کاربرد ساندویچ پانل در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان

نویسنده جستار: مهندس حسین پور/ مولف دوم و ویرایشگر: ARIYANARIANARTEMISSARIANFAR

مقدمه ای بر شناخت نخستین و بنیادین هنر معماری به زبان ساده و گویا

حقیقت آن است که تعریف هنر معماری کار ساده ای نیست. اگر بخواهیم از تعابیر پیچیده، آکادمیک و گاهی بیهوده این حوزه بگذریم باید بگوییم: شاید بتوان گفت “معماری پلی است بین هنرها و علوم انسانی با علوم و فنون مهندسی و معمار خوب کسی است که بتواند بهترین راه حل را برای مشکلات پیدا کند.

 

شکوه هنر معماری مدرن

 

بهترین راه ارزان ترین، زیباترین و اجرایی ترین راه حل هست. برای این کار: 1) انسان معمارپیشه در حوزه هنر معماری باید یک هنرمند خلاق و دارای ذهن بلند پرواز بوده و از قدرت تخیل، سنجش و تمایز بسیار بالایی برخوردار باشد. 2) معمار پیشه در بخش علوم انسانی باید فیلسوف دقیق وخردمندی جستجوگر و جامعه شناس قابلی باشد. 3) و در طیف دانش مهندسی ، معمارپیشه باید ریاضیدان باهوش، مهندس خلاق و مسلط بر اصول و فنون مهندسی عمران و معماری باشد. البته این موارد بنیادی به شکل ایده آل در کمتر شخصی به صورت ذاتی نهادینه است. و نیازی هم نیست که حتماً و باید، هنرمند معمار از این خصوصیات ذاتی برخوردار باشد.هنرمند معمار به همان اندازه که نیازمند جوش و خروش از درون است، بی نیاز از آموزش، یادگیری و آزمون خطا نیست و برای تبدیل شدن به هنرمندی خلاق و فیلسوفی بایسته و مهندسی  شایسته و مسلط بر فنون مهندسی عمران و معماری باید سالیان درازی شبانه روز زحمت بکشد. نوک پیکان هر سه این موارد واژه هنر معماری را نشانه گرفته اند و این فرآیند نشان دهنده پیچیدگی و گستردگی هنر معماری است که در اینجا به زبانی ساده و شاید بهتر است بگوییم ساده تر، تعریف گردیده است. هر چند  ظاهراً معمارها مدیران ساختمان هستند اما متمایزترین مهارتشان ترسیم خوب و تمیز است، در این کار باید هندسه و زیبایی های اشکال و احجام رو “بفهمند” و تصور خوبی از احجام سه بعدی داشته باشند. معماری از جنس دیگر مهندسی ها نیست، از جنس هنرها هم نیست هر چند به هر دو شباهت بسیار دارد. معمار باید نگاهی دقیق، ساده و راحت داشته باشد. البته استحضار دارید که اینها که میگوم همه در شرایط ایده آل است و گرنه هر کسی که از دانشکده برود بیرون می تواند سه چهار سال بعد عضو سازمان نظام مهندسی بشود و به کار حرفه ای بپردازد یا به سرعت جذب یک شرکت مهندسی طراحی یا اجرایی بشود یا اینکه به دنبال کارهای دولتی برود یا خودش شرکتی تاسیس کند، مثل همه. معمار می تواند و باید بلندپرواز و رویاپرداز باشد. ایران ما سرشار است از نمونه های عالی معماری تا دوره قاجار. اما حرفه معماری به عنوان تخصص جداگانه هنوز توسط جامعه ما شناخته شده نیست و تقریبن همه مردم فرق بین معماری و سایر رشته های مهندسی و از جمله مهندسی سازه رو نمی دانند. راستش خود مهندسا هم گاهی اوقات نمی دونن! نقش یک معمار در پروژه های کوچک به شرطی مشهوده که قرار باشه همه جزییات ساختمان طراحی و واقعن اجرا بشه و در پروژه های بزرگ بدون معمار اصلن نمی شه طراحی رو انجام داد چون مباحثش اونقدر پیچیده و زیاد هست که کسی جز معمار جرات نداره بهش نزدیک بشه. ما معمارها در بسیاری از پروژه ها به مشاوران مختلفی مراجعه می کنیم و از اونها کمک میگیریم. معمار پیشه باید ساختارهای گسترده هنر معماری را خوب بشناسد و در آنها به مهارت کافی دست یابد. از جمله این ساختارها می توان به: طراحی معماری، طراحی داخلی، دکوراسیون، دکوراسیون داخلی، طراحی دکوراسیون داخلی

 

طراحی دکوراسیون داخلی

 

طراحی دکوراسیون داخلی

 

طراحی معماری نمای ساختمان، طراحی معماری فضاهای شهری و شهرسازی و در اشکال جزئی تر هم می توان به: طراحی داخلی منزل، طراحی داخلی ویلا، طراحی ویلا، طراحی معماری ویلا و … اشاره نمود. به طور مثال خودم وقتی دارم در یک محوطه باستانی طراحی می کنم یک باستان شناس رو دعوت به کار می کنم، وقتی که می خوام در طبیعت طراحی کنم از یک کارشناس حیات وحش کمک می گیرم، وقتی بخوام روی طراحی یک ساختمان با انرژی های پاک کار کنم یک مهندس تاسیسات. به همین ترتیب تقریبا در مورد هر پروژه ای که بیش از یک طبقه باشه حتما با یک مهندس عمران (سازه) مشورت می کنم و در مورد پروژه های بزرگتر از سه طبقه نقشه های سازه رو میدم که ترسیم هم خودش بکنه. چون قضیه حساس تر و سخت تر میشه. در واقع معمار مسوول نهایی طراحی ساختمان هست و بسته به اهمیتی که خودش برای محصول دفترش قائل باشه به کار خودش بها میده و در این راه از مشاوران متعددی باید استفاده کنه. الان دارم روی یک پروژه کار میکنم که توش تعدای نقشه بردار، زمین شناس، مهندس سازه، مهندس تاسیسات، کارشناس محیط زیست، برنامه ریز منطقه ای و جغرافیایی و گرافیست فعال هستند! معمارها قابلیت های بسیار دارند و برای هر چیزی راه حلی در جیب دارند. از تخمین هزینه های یک پروژه بزرگ ملی گرفته تا هزینه های ساخت یک سرویس بهداشتی داخل یک پارک محلی. معمارها میتونن به شما در همه گونه عملیات ساختمانی کمک کنند و حتا ممکنه شما رو از اجرای پروژه منصرف کنند یا ابعاد کار رو عوض کنند. خلاصه اینکه معمارها مسایل ساختمانی رو فقط یک ساختمان نمی بینند بلکه به آثار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم شما هم کار دارند. تاکید میکنم که اینها موارد ایده آلی است و ممکن است همیشه صادق نباشد اما معمار خوشبخت به اعتقاد من چنین کسی است که در یک کلام با معماری حال میکند! همه چیز رو هم برای خودش نمی خواهد و پذیرفته باشد که همه چیز را همگان دانند : اگر خلاق نیستید، اگر  به بوها و رنگها و بافتها و … حساس نیستید، اگر اسباب بازیهایتان را برایتان میخریدند و خودتان مشارکتی در ساختن آنها نداشتید، اگر احساس میکنید دست و پا چلفتی هستید! اگر احساس می کنید حوصله و دقت کافی برای شب بیداری های فراوان ندارید به رشته معماری فکر نکنید. اگر میخواهید زندگی را کمی بهتر ببینید، اگر خودتان رو خلاق و صاحب فکر میدانید، اگر هندسه رو دوست دارید، اگر ذهنتان در چارچوبهای عرفی و اجتماعی فریز نشده است، و اگر برای رسیدن به اهداف آدم پیله ای هستید، می توانید به رشته معماری به عنوان حرفه و مرام خود فکر کنید.

نویسنده بخش نخستمهندس مازیار قاسمی نژاد/ مولف دوم و ویرایش بخش نخست: ariyanarianartemissarianfar